Odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží do 14 dnů

- Kupující ( pouze fyzická osoba ) má právo do 14 dnů od zakoupení vrátit zboží bez udání důvodu. Prodávající vrátí kupní cenu bezhotovostně na účet kupujícího poštovného.

- Náklady spojené s dopravou vráceného zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

- Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, vracejte zboží kompletní, nepoužité, nepoškozené a v originálním obalu. Zboží zabalte do balící folie, balícího papíru nebo větší krabice tak, aby originální krabice zůstala nepoškozená. Neposílejte zpět na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

- Kupující bere na vědomí,že pokud zboží vrácené kupujícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

* zboží vracejte na adresu provozovny:

Maďarské pochoutky

Pekařská 22

Brno 60200

Odpovědnost za vady

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v době odpovědnosti za vady z prodávaného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamační řád najdete na našich stránkách: www.mpochoutky.cz

Možnost vrácení zboží přes dopravní společnost Zásilkovna.

Zpětná zásilka: ID 91082138

  • stačí, aby zákazník nahlásil unikátní ID odesílatele při podání zásilky na jednom z podacích míst zásilkovny

  • obsluha podacího místa sama vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku a předá zákazníkovi potvrzení o převzetí zásilky